چکش رسوب شناسی

/چکش رسوب شناسی

چکش رسوب شناسی

تماس بگیرید

توضیحات

چکش زمین شناسی سر پهن یا اصطلاحا چکش رسوب شناسی ساخت کشور آمریکا