محافظ دست قلم

/محافظ دست قلم

محافظ دست قلم

تماس بگیرید

توضیحات

این محافظ دست با قرارگیری بر روی قلم جهت جلوگیری از ضربه به دست ساخته شده است