توضیحات

جعبه نگهداری و حمل سل میکروفسیل

دارای ۲۰ خانه

این جعبه تولید شرکت مشاوران زمین پژوه می باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.