توضیحات

سل میکروفسیل جهت نگهداری و حمل نمونه های ایزوله میکروفسیلی

این سل، تولید شرکت مشاوران زمین پژوه اسپادان می باشد. جهت استفاده نمونه های فسیلی تیره رنگ  یا کدر از رنگ استاندارد سبز و جهت نمونه های سفید و بی رنگ از رنگ مشکی این میکروسل استفاده می گردد. هر دو رنگ در مجموعه موجود می باشد و می توانید از قسمت محصولات – لوازم آزمایشگاهی خریداری نمایید.