توضیحات

سل میکروفسیل جهت نگهداری و حمل نمونه های ایزوله میکروفسیلی

این سل، تولید شرکت مشاوران زمین پژوه اسپادان می باشد.

جهت استفاده نمونه های فسیلی تیره رنگ  یا کدر از رنگ روشن و جهت نمونه های شفاف و بی رنگ از رنگ تیره این میکروسل استفاده می گردد.

هر دو رنگ در مجموعه موجود می باشد و می توانید از قسمت محصولات – لوازم آزمایشگاهی خریداری نمایید.