توضیحات

سل میکروفسیل جهت نگهداری و حمل نمونه های ایزوله میکروفسیلی

این سل، برای اولین بار طراحی و تولید شرکت مشاوران زمین پژوه اسپادان می باشد. جهت استفاده نمونه های فسیلی تیره رنگ  یا کدر از رنگ استاندارد سبز و جهت نمونه های شفاف و بی رنگ از رنگ مشکی این میکروسل استفاده می گردد.

هر دو رنگ در مجموعه موجود می باشد و می توانید از قسمت محصولات خریداری نمایید.