توضیحات

دستکش کار ضد خش جهت کار در صحرا و برداشت های زمین شناسی