توضیحات

جعبه نگهداری و حمل پایه های استاب (Stub)

جهت نگهداری ۱۵ پایه با قطر ۱۲ میلیمتری

 

این جعبه تولید شرکت مشاوران زمین پژوه می باشد و هرگونه کپی برداری ممنوع می باشد.