توضیحات

اسید فرمیک

نام های دیگر : جوهر مورچه ، متانوئیک اسید ، فرومیک اسید ، فرمیک اسید.

اسید فرمیک مایعی است بی رنگ با بویی تند و عضو گروه کربوکسیلیک اسیدها می باشد

این اسیدخورندگی خیلی زیاد در برابر رسوبات و سنگها از جنس سیلیس و آهک را دارد.

قیمت ارائه شده بر مبنای هر کیلو می باشد.

 

FormulaCH2O2
Boiling point۱۰۰٫۸ °C
IUPAC IDFormic acid
Molar mass۴۶٫۰۲۵۳۸ g/mol
Density۱٫۲۲ g/cm³
Melting point۸٫۴ °C