توضیحات

اسید استیک صنعتی

نام هاى دیگر : اسید اتانوئیک، اسید اتیلیک، اسیدمتان کربوکسیل، سرکه، اسیدسرکه(جوهر سرکه)

اسید استیک یا نام آیوپاک آن اتانوییک اسید یا جوهر انگور جز اسیدهای آلی (از گروه کربوکسیلیک اسیدها) است.

استیک اسید دارای طعم ترشی ، شبیه طعم سرکه می‌دهد.

اسید استیک خالص ، مایعی بیرنگ با بویی تیز ، مایعی خورنده و قابل اشتعال می‌باشد. این اسید در ۱۶٫۶ درجه سانتیگراد منجمد می‌شود.

قیمت ارائه شده بر مبنای هر کیلو می باشد.

 

FormulaCH3COOH
Molar mass۶۰٫۰۵ g/mol
Density۱٫۰۵ g/cm³
Boiling point۱۱۸٫۱ °C
IUPAC IDAcetic acid
Melting point۱۶٫۶ °C