توضیحات

آلیزارین رد اس (َalizarine red s)

ساخت کشور هند

قیمت فروش بابت هر گرم این ماده می باشد.