گردهمایی علوم زمین سال ۱۳۹۸

سی و هشتمین گردهمایی علوم زمین

سی و هشتمین گردهمایی علوم زمین ۱۱ و ۱۲ اریبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در تهران برگزار خواهد. پژوهشکده علوم زمین با مشارکت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور این رویداد بزرگ علمی را برگزار خواهد کرد.

همایش های تخصصی بستر مناسبی را برای نشر و ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی فراهم آورده است و امکان ارتباط موثر جامعه علمی را فراهم می آورد. سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با برگزاری ۳۷ دوره از همایش تخصصی علوم زمین در سطح ملی و سه دوره در سطح بین المللی در آستانه برگزاری دور بعدی همایش تخصصی علوم زمین در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ می باشد.

بدین وسیله از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علوم زمین دعوت می شود که با حضور در این همایش و ارائه جدیدترین یافته های علمی خود، ما را در اتقا سطح علمی این همایش یاری نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://38ngc.conf.ries.ac.ir/fa مراجعه نمایید.