این شرکت در زمینه علمی- پژوهشی آماده ارائه خدمت رسانی کامل به شرح زیر می باشد. کلیه خدمات به صورت موردی و یا قرارداد مشاوره قابل ارائه می باشد.

  • مطالعه مقاطع نازک و صیقلی
  • تفسیر انواع آنالیز و لاگ
  • مشاوره و انجام تحقیقات پژوهشی
  • ترجمه متون تخصصی
  • خدمات بازدید و برداشت میدانی(فیلد)

جهت ثبت سفارش با شماره های شرکت در تماس باشید.