همایش انجمن رسوب شناسی ایران

همایش انجمن رسوب شناسی ایران

انجمن رسوب شناسی ایران در نظر دارد که به یاری خداوند متعال و در راستای توسعه و تبادل نظر علمی در ارتباط با دانش رسوب شناسی و علوم وابسته، پنجمین همایش خود را به مدت سه روز از مورخ ۷ لغایت ۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در کرمان به میزبانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار نماید. لذا دبیرخانه همایش از کلیه دانشجویان، اساتید و دانش پژوهان محترم جهت حضور در همایش و ارائه مقاله از آخرین دستاوردهای علمی دعوت به عمل می آورد.

محورهای همایش:

 • فرسایش آبی و سیل
 • فرسایش بادی و ریزگردها
 • آلودگیهای منابع خاک و رسوب
 • رسوب شناسی نهشته های کواترنری
 • زمین شناسی زغالسنگ ها و رسوبات آلی
 • زمین گردشگری مرتبط با فرآیندهای رسوبی
 • رسوب شناسی سنگ های مادر و مخازن هیدروکربوری
 • رسوب شناسی و چینه نگاری ( سنگی، سکانسی، حادثه ای، لرزه ای )
 • تحلیل رخساره ها و محیط رسوبی ( سیلیسی آواری، کربناته، تبخیری و آذرآواری )
 • کانسارهای رسوبی
 • تکتونیک و رسوبگذاری
 • ژئوشیمی رسوبی
 • رسوب شناسی آبخوان ها

برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت همایش به آدرس http://ssi.um.ac.ir/index.php?lang=fa را بازدید بفرمایید.

جهت بازدید از وب سایت همایش اینجا کلیک کنید.