ایندکس نقشه زمین شناسی

نقشه های زمین شناسی

نقشه های زمین شناسی تهیه شده در مقیاس  یکصدهزار و یک دویست و پنجاه هزار توسط سازمان زمین شناسی  و شرکت ملی نفت ایران هم اکنون در سایت بصورت رایگان و قابل دانلود با کیفیت بالا می باشد.

جهت سهولت و دسترسی به نقشه در قسمت جستجو نام نقشه را وارد کرده و پس از عملیات جستجو نقشه مورد نظر با مقیاس های مختلف دسته بندی نمایان میشود.

در صورت نبودن نقشه مورد نظر در سایت بوسیله فرم تماس درخواست خود را ثبت نمایید. در اسرع وقت پیگیری و در صورت تهیه شده توسط ارگانهای مربوطه، آماده سازی و به سایت اضافه و یا به ایمیل شما ارسال خواهد شد.