این شرکت با مشاوره، تدریس و انجام خدمات نرم افزارهای تخصصی زمین شناسی و معدن در خدمت علاقمندان به این حوزه می باشد. جهت مشاهده تاریخ برگزاری دوره های آموزشی به بخش آموزش سایت مراجعه و جهت سفارش انجام پروژه نرم افزاری می­توانید از طریق فرم یا شماره تماس با شرکت در ارتباط باشید.

۳DMAX

General Geological softwares

Newpet-PR20

Adobe illustrator

Geo log

Quick R Wall

Adobe Photoshop

Geo studio

Rock Work

All Pill

Geometrical

Rockware

aqqa

Geosoft

SAC

Aquifer test

GGU Gabion

SASPlanet

Arc GIS

Global mapper

Sketch up

Auto Cad

GMS

SLIDE

Autodesk Map

GMT

SLOPEW

Ax

Google earth

Spreadsheet

Chemistry

Google map

SPSS

Concrete Mix Designer

Grapher

Stereonet

Corel Draw

GWW

Surfer

CSDCorrction

IGPET

Tectonic FP

Cyclolog

Isoplot

thermocalc

Diagram

Knopoff

Win-Tensor

Dips

Liquefaction program

X pert Highscore plus

EndNote

LogPlot7

Petrel

ENVI

Magma

Petrography

ER Mapper

Map source

Peysanj

Faultkin

MATLAB

Phase2

FLAC2D

Micro Station

PHEREEQC

FLAC3D

Minpet

PLAXIS2D

GCDKit Modflow

PLAXIS3DTUNNEL