شرکت مشاوران زمین پژوه اسپادان با بکارگیری متخصصان رشته معدن و زمین شناسی آماده ارائه خدمات معدنی ذیل می باشد:

انواع حفاری                      پی جویی و اکتشاف محدوده های معدنی

طراحی آتشباری                 خدمات ژئوفیزیک

نقشه برداری                      ژئوشیمی

تخمین و ارزیابی                  تجهیز معادن

نظارت بر معادن                  طرح­های اکتشاف و استخراج