ششمین همایش ملی گوهرشناسی – بلورشناسی ایران

ششمین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران

انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در دانشگاه بیرجند برگزار می گردد

محورهای همایش:

 • کانه آرایی گوهرها
 • زمین شناسی بلورها و کانی ها
 • بهسازی، ساخت و تجارت گوهرها
 • ابررساناها، بلورهای مایع و نانوبلورها
 • بررسی ساختار مواد و بلورها با اشعه X
 • کانس شناسی پزشکی و زیست محیطی
 • زمین شناسی، ژئوشیمی و اکتشاف گوهرها
 • مطالعه ساختار و خواص فیزیکی لایه های نازک
 • بلورشناسی و کانی شناسی کانی های صنعتی
 • خواص فیزیکی، شیمیایی و هندسه بلورها و کانی ها
 • روش های تجزیه دستگاهی پیشرفته در بلور و کانی شناسی
 • سایر زمینه های مرتبط با علوم بلورشناسی و کانی شناسی

برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت همایش به آدرس http://www.cmsi.ir/UI/Home?Lang=fa را بازدید بفرمایید.

جهت بازدید از وب سایت همایش اینجا کلیک کنید.