دومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران

دومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران در تاریخ ۱۴ تا ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۸در بخش علوم زمین دانشگاه شیراز برگزار می گردد.
در اولین روز همایش سخنرانی های علمی و در دومین روز کارگاههای آموزشی برگزار خواهند شد. بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی دعوت می شود با شرکت در برنامه های متنوع این کنفرانس، در این رویداد علمی مشارکت نموده و آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و اجرایی خود را ارائه نمایند.

سنجش از دور و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در زمینه های:
– بهبود روشهای اندازه گیری و تحلیل طیفی کانی ها و سنگها
– زمین شناسی و تهیه نقشه
– اکتشاف منابع معدنی و نفت و گاز
– مطالعه و مدیریت مخاطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و زمین لغزش
– کاربردهای گوگل ارث در زمین شناسی و تهیه نقشه
– روش های نوین در پردازش داده های ماهواره ای با هدفهای زمین شناختی
– سامانه های ماهواره ای جدید (مانند Worldview-3) و نقش آنها در مطالعات زمین¬شناسی
– کاربرد پهپاد در علوم زمین و تهیه نقشه های زمین شناسی
– زمین شناسی زیست محیطی و ریزگردها
– شناسایی و مدیریت منابع آب
– زمین شناسی شهری

برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت همایش به آدرس http://2igrss.ir/fa/ را بازدید بفرمایید.

جهت بازدید از وب سایت همایش اینجا کلیک کنید.