دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

/دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

 • زمین شناسی اقتصادی
 • ژئوشیمی و ژئوفیزیک
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • زیست محیطی
 • سنگ شناسی
 • مخاطرات طبیعی
 • چینه و فسیل شناسی
 • زمین ریاضی و مدل های مکانی
 • نفت
 • معادن
 • تکتونیک
 • دورسنجی
 • گوهرشناسی
 • زمین پزشکی
 • هیدروژئولوژی
 • رسوب شناسی

برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت همایش به آدرسhttp://www.conference.pnu.ac.ir/GHazvin-gpnuconference/default.aspx را بازدید بفرمایید.

جهت بازدید از وب سایت همایش اینجا کلیک کنید.

توسط | 2020-01-07T22:31:44+03:30 |اخبار, همایش ها|دیدگاه‌ها برای دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور بسته هستند