دوازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

 • زمین شناسی اقتصادی
 • ژئوشیمی و ژئوفیزیک
 • انرژی های تجدیدپذیر
 • زیست محیطی
 • سنگ شناسی
 • مخاطرات طبیعی
 • چینه و فسیل شناسی
 • زمین ریاضی و مدل های مکانی
 • نفت
 • معادن
 • تکتونیک
 • دورسنجی
 • گوهرشناسی
 • زمین پزشکی
 • هیدروژئولوژی
 • رسوب شناسی

برای کسب اطلاعات بیشتر وب سایت همایش به آدرسhttp://www.conference.pnu.ac.ir/GHazvin-gpnuconference/default.aspx را بازدید بفرمایید.

جهت بازدید از وب سایت همایش اینجا کلیک کنید.