شرکت مشاوران زمین پژوه اسپادان در ابتدای تاسیس اقدام به ساخت و تولید لوازم آزمایشگاهی و همچنین مهندسی معکوس لوازم وارداتی خارجی نموده است. بدین سبب با بهره گیری مشاوران این حوزه، در این زمینه سعی در خودکفایی و عدم نیاز به واردات شده است.

از جمله خدمات آزمایشگاهی این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

تهیه مقاطع نازک و صیقلی

رنگ آمیزی مقاطع نازک

گل شویی، اسید شویی نمونه های سنگی و میکروفسیل

جداسازی میکرو فسیل و آماده سازی جهت عکس برداری SEM

 

جهت اطلاعات بیشتر از طریق فرم یا شماره تماس شرکت ارتباط برقرار نمایید.